قرعه کشی کمپین روز مادر انجام شد

با شور و شوق همقدم ها و با حضور سرکارخانم صدیقه پاکی مادرگرامی که جلوه ای زیبا به مراسم داده بود , قرعه کشی روز مادر انجام شد و برنده های خوش شانس جوایز مشخص شدند. هیاهوی قرعه کشی و انتظار اینکه چه کسی نفراول می شود , فضای مراسم را سراسر هیجان کرده بود.

نفراول آقای نوید احمد نژاد , نفر دوم آقای محمد احمد زاده و نفرسوم سرکارخانم سهیلا سادات موسوی از برندگان کمپین روز مادر بودند.جایزه نفراول گوشی هوشمند , نفردوم صرف شام در رستوران گردان برج میلاد و نفرسوم تورتهران گردی می باشد.