همقدم در جشن مدیران منابع انسانی

همقدم به عنوان اولین استارت آپ همراهی در جشن سالانه انجمن صنفی مدیران منابع انسانی به عنوان حامی حضور داشت و تصاویر زیر از غرفه این شرکت گرفته شده است.


حضور اساتید بنام رشته و بازدید از غرفه همقدم مانند دکتر میرسپاسی در تصویر بالا.


بازدید دکتر قلی پور، دکتر خاکی، دکترامیری و دکتر پور عزت از غرفه همقدم