داروهایی که برای سالمندان حکم سم را دارد

عبدالکریم پژومن، متخصص مسمومیت های شیمیایی و دارویی در برنامه «یک نکته یک متخصص» شبکه رادیویی سلامت با بیان اینکه درباره مصرف دارو برای سالمندان باید توجه بیشتری کرد، گفت: نزدیکان و اطرافیان این عزیزان باید در زمان و مقدار تعیین شده، دارو را در اختیار ایشان قرار دهند.

وی ادامه داد: زیرا قرار دادن دارو به مقدار زیاد ممکن است موجب شود سالمند بیش از آنچه لازم است داروها را مصرف کند و دچار مسمومیت شود.

بروز پدیده اتوماتیزه درسالمندان

این متخصص مسمومیت های شیمیایی و دارویی تاکید کرد: در سالمندان پدیده ای است به نام اتوماتیزه یعنی رفتارهای تکرار گونه. این سالمندان عزیز، گاهی فراموش می کنند که داروهایشان را مصرف کرده یا نکرده اند.

پژومن در پایان اظهارداشت: بنابراین، مصرف را تکرار می کنند و دچار مسمومیت می شوند. برای سالمندانی که چند بیماری دارند و ناچار هستند چندین دارو را با هم مصرف کنند، احتمال فراموشی در زمان و مقدار دارو بیشتر می شود. پس باید این مساله را مد نظر قرار داد.