" قدر دانی همقدم از مادران عزیز در روز مادر"


در روز مادر، همقدم های خوش ذوق مجموعه با اهدای  گل به مراه کارت تبریک، به مادران حاضر در میدان تجریش ،روز مادر را تبریک گفتند. با این کار تبسمی بسیار زیبا را از مادران عزیز شاهد بوده و به یادگار گذاشتیم.