به غرفه 35 سر بزنید ،بازی کنید جایزه بگیرید و از کد تخفیف ویژه نمایشگاه لذت ببرید.

غرفه همقدم در نمایشگاه ایران جابکس پراست از جایزه و تخفیف.پس کافیست سری به این غرفه بزنید و بازی کنید و جایزه ببرید.
برای بازدید کنندگان از غرفه تخفیف ویژه ای در نظرداریم که بادانلود نسخه مستقیم اپلیکیشن  همقدم از وب سایت ،کد تخفیف jobex  را وارد کرده و از20% تخفیف ویژه نمایشگاه بهره مند شوید.
منتظر خبرهای جدید  نمایشگاه ایران جابکس از همقدم باشید.