حضور همقدم در دومین نمایشگاه کارایران جابکس

دومین نمایشگاه کار ایران جابکس از تاریخ 98/02/02 تا تاریخ 98/02/05 در نمایشگاه بین المللی  تهران سالن 38A ،20 و 22 در حال برگزاری می باشد.برای مراجعه به غرفه ی همقدم وآشنایی با نحوه ی خدمات همراهی ما می توانید از غرفه همقدم بازدید کنید.
ما را در سالن 38A و غرفه 35 همراهی کنید.