همایش سالمندی دانشگاه طباطبایی

همایش سالمندی با رویکرد روانی اجتماعی در تاریخ 28.08.97 در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.
 محورهای نمایش در حوزه
• کیفیت و سبک زندگی در دوره سالمندی
• یادگیری و کارکردهای شناختی در سالمندان
• یهداشت روان و اختلالات روان شناختی سالمندی
• برنامه ریزی و سیاست گذاری های اجتماعی در حوزه سالمندی
• نفش های خانوادگی و اجتماعی در دوره سالمندی
• الگوهای بومی مراقبت، مراقبان، حمایت های اجتماعی و مراکز نگهداری از سالمندان
• بازنشستگی، درآمد و استقلال مالی در دوره سالمندی
• استارت آپ ها، فناوری و شبکه های اجتماعی سالمندان
• دیدگاه های قالبی، سالمند آزاری، بیوگی و ازدواج مجدد در سالمندان
از مزایای دوره همایش سالمندی امتیاز باز آموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره است. گروه هم قدم نیز در این کنفرانس همراه شما خواهد بود.

آلبوم تصاویر