قیمت خدمات


تعرفه پرداخت هزینه خدمات همراهیهزینه ارائه خدمات با توجه به نحوه پرداخت متفاوت می باشد. نحوه پرداخت هزینه به سه شکل  زیرامکان پذیر می باشد:

- پرداخت نقدی
- پرداخت آنلاین
- خرید بسته
  
در صورتیکه پرداخت به صورت نقدی و یا آن لاین انجام گردد هزینه هر ساعت ارایه خدمات مبلغ 200،000 ریال می باشد. این مبلغ در صورت خرید بسته تا 160،000 ریال کاهش می باشد و با خرید بسته می توانید هزینه کمتری پرداخت نمایید.
تا پایان اسفند ماه ارایه خدمات با تخفیف ویژه انجام می گردد.


نحوه پرداخت    نرخ خدمات(ریال) 
-------------   ------------ 
 نقدی   150,000
آنلاین   150,000
خرید بسته   160,000