همایش همقدم در سرای محله آرارات

برگزاری همایش با عنوان نیمه دوم را بهتر زندگی کنیم در رابطه با اینکه چطور دوران سالمندی را شاد و سالم زندگی کنیم 
سخنرانان:
دکتر دلبری(متخصص طب سالمندی و رئیس انجمن طب سالمندی)
رضا قربانی(روانشانس)
الهه عزیزی(موسس و رئیس هیات مدیره همقدم)